Ortalama faiz yeni dış borç taahhütleri, resmi (%) Kaynak:

Ortalama faiz yeni dış borç taahhütleri, resmi (%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İlgi yeni ortak ortalama faiz oranı ve kamu garantili krediler yıl boyunca sözleşmeli temsil eder. Ortalama elde etmek için, tüm kamu ve kamu garantili kredilerin faiz oranları kredi tutarları tarafından ağırlıklı olmuştur. Resmi alacaklılar arasında borç uluslararası kuruluşlardan krediler (çok taraflı krediler) ve devlet kredisi (karşılıklı krediler) içermektedir. Uluslararası kuruluştan kredi Dünya Bankası, bölgesel kalkınma bankaları, kredi ve kredi ve çok taraflı hükümetler arası ve diğer kurumlar vardır. Dışlanan fonlardan krediler idare tarafından uluslararası bir örgüt adına bir tek donör hükümetin

Yorumlar: Bazı ülkeler için veri kısmi veya belirsiz veri veya kaba tahminlere dayanmaktadır.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: