Net vergiler ürünler (mevcut Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Net vergiler ürünler (mevcut Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ürünler (net dolaylı vergiler), Net vergi daha az sübvansiyon ürün vergilerin toplamından oluşur. Ürün vergiler bu vergiler, mal ve hizmetlerin üretim, satış, satın alma veya kullanımıyla ilgili üretici tarafından ödenir. Sübvansiyonlar cari hesap özel işletmeler genel devlet ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları tarafından yapılan yardımlar. Hibe ödemeleri garantili bir fiyat sağlamak için ya da üretim maliyetleri ve diğer Yardım türleri aşağıda mal ve hizmetlerin fiyatları bakım etkinleştirmek için üreticilere şeklinde olabilir. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi cari fiyatlar: Toplu göstergeleri