Net incurrence sorumlulukları, yabancı (güncel Milli Para Birimi) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Net incurrence sorumlulukları, yabancı (güncel Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Net incurrence hükümet yükümlülükler içerir dış finansman (elde edilen yazılı ve görsel) ve iç finansman (elde sakinleri), ya da yollarla, hangi hükümetin sağladığı finansal kaynakları bir kapak bütçe açığı ya da ayırdığı mali kaynakları kaynaklanan bir bütçe fazlası. Yükümlülükler net incurrence finansal varlıkların net edinimi (üçüncü bir finansman kalemi) ile telafi edilmelidir. Nakit fazlası veya açığı ve finansman üç öğe arasındaki fark nakit ve hisse senedi olarak değişmiştir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: IMF NİN Devlet mali İstatistikleri El Kitabı 2001, uyumlu ile 1993 SNA, tavsiye ettiği bir tahakkuk esaslı muhasebe yöntemi, odak üstünde tüm ekonomik olayları etkileyen varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler, sadece bu tarafından temsil edilen nakit işlemleri. Muhasebe dönemi sonunda hisse senedi veri dönem dönem artı akar başında hisse senedi verileri eşit şekilde hisse tüm değişiklikler için hesapları. 1986 kılavuzu sadece borç senetleri olarak kabul edilir. n kamu maliyesi istatistiklerinin yerel para birimi cinsinden rapor edilir. Birçok ülke mali yıla göre kamu maliyesi verileri raporu

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Kesimi: kamu maliyesi: bütçe Açığı ve finansmanı