Net ikincil gelir (BoP, current US$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Net ikincil gelir (BoP, current US$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İkincil gelir transferleri bir ekonomi ya da para olmadan mal, hizmet, gelir veya mali işler pro quo sağlar aldığı zaman ödemeler dengesinde kaydedilen anlamına gelir. Tüm transferler sermaye olarak mevcut. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: ödemeler dengesi (BoP) bir çift girişli muhasebe sistemi olduğunu göstermektedir akar, mal ve hizmetleri ve ekonomisi

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Transfer