Net finansal hesap (BoP, current US$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Net finansal hesap (BoP, current US$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Net finansal hesap finansal varlık ve yükümlülüklerin net kazanım ve bertaraf gösterir. Borç verme ya da yazılı ve görsel borçlanma nasıl finanse edildiğini ölçer ve bakiyeleri toplamına eşit kavramsal olarak cari ve sermaye hesapları. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi Sermaye ve finans hesabı