Net finansal akışları, ikili (NFL, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Net finansal akışları, ikili (NFL, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İkili borç resmi ihracat kredisi kuruluşları hükümetlerden ve onların kurumlarından kredi (merkez bankaları dahil), özerk kuruluşlarından krediler ve doğrudan krediler içerir. Yıl boyunca Net akar (veya net borç veya net ödemeler) borçlu tarafından alınan ödemeler eksi anapara geri ödemeleri. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Veri ikili resmi kaynaklardan ayrıcalıklı ve nonconcessional para akışını gösteriyor. İşbirliği ve Ekonomik Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) en az yüzde 25 hibe unsuru ile akar gibi ikili donörlerin ayrıcalıklı akar tanımlar

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Dış borç: Net akar