Net finansal akımlar, IDA (NFL, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Net finansal akımlar, IDA (NFL, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Yıl boyunca Net finansal akışları borçlu tarafından alınan daha az anapara geri ödemeleri kredi ve kredi ödemeleri. IDA Uluslararası Kalkınma Birliği, Dünya Bankası Grubu uygun koşullu kredi penceredir. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Dünya Bankası uygun koşullu kredi Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) gayri safi milli gelir (GSMH) kişi başına düşen gelir ve performans standartlarına göre Dünya Bankası personeli tarafından değerlendirmeye dayalı tarafından yapılır.

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Dış borç: Net akar