Net finansal akımlar, IBRD (NFL, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Net finansal akımlar, IBRD (NFL, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Yıl boyunca Net finansal akışları borçlu tarafından alınan daha az anapara geri ödemeleri kredi ve kredi ödemeleri. IBRD olduğu Uluslararası yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası Grubu Kurucu ve en büyük üyesi. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Dünya Bankası, Uluslararası yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) ödünç için kredi ülkelerde bir değişken baz oranı altı aylık LİBOR artı spread, ya da değişken veya sabit, yaşam kredisi. Bu oran her altı ayda bir sıfırlanır ve faiz dönemi için, bu tarihten itibaren geçerlidir.

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Dış borç: Net akar