Net birincil gelir (BoP, current US$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Net birincil gelir (BoP, current US$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Net birincil gelir çalışanın tazminat alacaklar ve ödemeler dar mükellef işçiler ve yatırım gelirleri (doğrudan yatırım, portföy yatırımları, diğer yatırımlar ve rezerv varlıklar üzerinde Makbuzlar Makbuzlar ve ödemeler) ödenen para anlamına gelir. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Ödemeler dengesi (BoP) bir çift girişli muhasebe sistemi olduğunu göstermektedir akar, mal ve hizmetleri ve ekonomisi

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Mal, hizmet ve gelir