Net akar üzerinde dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (NFL, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Net akar üzerinde dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (NFL, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kamu ve kamuya uzun vadeli garantili borç toplanır. Kamu borcu, kamu borcu, milli devlet, siyasi bir alt (ya da bir Ajansı) ve özerk kamu kurumları da dahil olmak üzere harici bir zorunluluktur. Kamu garantili borç bir kamu kurumu tarafından ödenmesi için güvence altına alınmış özel bir borçlunun harici bir zorunluluktur. Yıl boyunca Net akar (veya net borç veya net ödemeler) borçlu tarafından alınan ödemeler eksi anapara geri ödemeleri. Uzun vadeli dış borç birden fazla orijinal ya da uzun vadeli borç olarak tanımlanır yıl ve bir ekonomi sakinleri tarafından yazılı ve görsel borçlu ve döviz, mal veya hizmet olarak geri ödenebilir. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Dış borç: Net akar