Net ODA aldı (% GSMH) Kaynak: Kalkınma Yardımı işbirliği ve Kalkınma, Coğrafi Dağılımı Gelişmekte olan Ülkelere para akışını, Kalkınma işbirliği Raporu ve Uluslararası Kalkınma İstatistikleri veritabanı Ekonomik için Organizasyon Komitesi. Çevrimiçi veri mevcuttur: www.oecd.org/dac/stats/idsonline. Dünya Bankası GSMH tahminleri payda için kullanılır.

Net ODA aldı (% GSMH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Net resmi kalkınma Yardımları (ODA) oluşur kullanımlarındaki kredilerde ayrıcalıklı şartlar (net anapara anapara) ve hibeler tarafından resmi kurumları üyelerinin Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) tarafından çok taraflı kurumlar ve DAC üyesi olmayan ülkeler için teşvik ekonomik kalkınma ve refah içinde ülke ve bölgede DAC listesi ODA alıcıları. En az yüzde 25 hibe unsuru (%10 iskonto oranı üzerinden hesaplanır) ile kredi içerir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Bu ODA diğer resmi akımlar olarak sınıflandırılan resmi alacaklılar, ve anti-terör askeri amaçlar için yardımı nonconcessional akar dışlar. Transfer emeklilik, tazminat ve sigorta ödemeleri gibi özel kişilere ödemeler, genel olarak sayılmaz. Ek olarak, mali kaynaklar, ODA içeren Teknik İşbirliği, En harcamaları için BM Barış Gücü kapsamında görev ve yardıma mülteciler, katkıları için çok taraflı kurumlar gibi, Birleşmiş Milletler ve onun uzman kuruluşları ve uygun koşullu finansman için çok taraflı kalkınma bankaları. n akar resmi ve özel mali kaynaklar üyelerinin Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) Örgütü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmekte olan ekonomiler tarafından derlenmiş olan DAC, temel prensip olarak rapor ederek DAC üyeleri kullanarak standart anketler tarafından verilen DAC Sekreterliği. Bu ODA diğer resmi akımlar olarak sınıflandırılan resmi alacaklılar, ve askeri yardımların nonconcessional akar tutmaz ve anti-terör n amaçlar. Emeklilik, tazminat ve sigorta ödemeleri gibi özel kişilere ödemeler, Transfer genel olarak sayılır. Ek olarak, mali kaynaklar, ODA içeren Teknik İşbirliği, En harcamaları için BM Barış Gücü kapsamında görev ve yardıma mülteciler, katkıları için çok taraflı kurumlar gibi, Birleşmiş Milletler ve onun uzman kuruluşları ve uygun koşullu finansman için çok taraflı kalkınma bankaları. n Akar kaynakların transferleri, nakit olarak ya da mal veya hizmetlerin nakit olarak ölçülen şeklinde. Kısa vadeli sermaye hareketleri (bir yıl veya daha az vadeli) sayılmaz. ODA krediler Müdürü (faiz) anapara vardır olumsuz akar olarak kaydedilmiştir. Gelişmekte olan bir ülkede resmi sermaye yatırımlarından elde edilen gelirler, daha sonra onların satışından elde edilecek gelirin negatif akar olarak kaydedilmiştir ODA olarak bildirilir. resmi kalkınma Yardımları tahminler her yıl Uluslararası Kalkınma İstatistik Takvim yılı (IDS) sonunda yayınlanmış veritabanı n. Net ODA GSMH yüzdesi olarak alınan ABD doları değerleri kullanarak resmi kurlar üzerinden çevrilerek hesaplanır.

Kaynak: Kalkınma Yardımı işbirliği ve Kalkınma, Coğrafi Dağılımı Gelişmekte olan Ülkelere para akışını, Kalkınma işbirliği Raporu ve Uluslararası Kalkınma İstatistikleri veritabanı Ekonomik için Organizasyon Komitesi. Çevrimiçi veri mevcuttur: www.oecd.org/dac/stats/idsonline. Dünya Bankası GSMH tahminleri payda için kullanılır.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Resmi kalkınma Yardımları