Mevcut eğitim harcamaları, üçüncül (% toplam harcama Tersiyer kamu kurumları) Kaynak: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve İstatistik (UNESCO) Kültür Örgütü Enstitüsü.

Mevcut eğitim harcamaları, üçüncül (% toplam harcama Tersiyer kamu kurumları)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Cari harcamaları kamu eğitim kurumlarında doğrudan harcama yüzdesi (öğretim ve non-öğretim) eğitim belirli düzeyi olarak ifade edilir. Öğrenciler için mali yardım ve diğer transferler doğrudan harcama yapılmamıştır. Geçerli harcama cari yıl içinde tüketilir ve ertesi yıl gerekirse yenilenmesi gerekiyor. Personel tazminat ve cari harcamalar personel tazminat (ex. dışında içerir öğretim materyalleri, yan hizmetler ve yönetim).

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Geçerli harcama, üçüncül toplam harcamalar (cari ve sermaye) yüksek öğretim kamu kurumları tarafından yüksek öğretimin kamu kurumlarında mevcut tüm harcamaları bölünmesiyle, ve 100 ile çarparak bulunur. Veri toplama Dünya Bankası tahminine göre. eğitim n Veri yıllık eğitim araştırması için resmi yanıtlardan UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından toplanır. Tüm veriler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED) uluslar arası düzeyde eğitim programları karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için eşleştirilir. Mevcut sürüm resmi olarak 2011 yılında UNESCO Üyesi ülkeler tarafından benimsendi. n referans yıl olan verileri sunulmaktadır okul yıl yansıtır. Bazı ülkelerde okul yıl boyunca yayılan iki Takvim yılı (Haziran 2011 Eylül 2010-örneğin,)

Kaynak: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve İstatistik (UNESCO) Kültür Örgütü Enstitüsü.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Eğitimi: Giriş