Metan gazı emisyonu (kt CO2 eşdeğer) Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi (JRC)/Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı (REKLAM). Emisyon Veritabanı için Küresel Atmosferik Araştırma (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Metan gazı emisyonu (kt CO2 eşdeğer)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Metan emisyonları endüstriyel metan üretiminden tarım gibi insan faaliyetlerinden ve dallanma.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Emisyon genellikle karbon dioksit eşdeğeri gazların etkili katkıları karşılaştırıldığında olanak sağlayan küresel ısınma potansiyeli kullanarak ifade edilir. Metan bir kilogram 100 yıl içinde karbondioksit bir kilogram olarak dünya atmosferi içinde 21 kez ısısını olarak etkilidir. Ölçü birimi kt (kiloton) karbondioksit eşdeğer.

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi (JRC)/Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı (REKLAM). Emisyon Veritabanı için Küresel Atmosferik Araştırma (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ortamı: Emisyonların