Lojistik performans indeksi: Toplam (1=düşük, 5=yüksek) Kaynak: Ekonomi Dünya Bankası ve Turku Okul, Lojistik Performans İndeksi Anketler. Çevrimiçi veri mevcuttur : http://www.worldbank.org/lpi. Özet sonuçlar Arvis ve başkalarının Rekabete bağlanmak: Küresel Ekonomi, Lojistik Performans Endeksi ve Göstergeleri raporunda.Ticaret Lojistik yayınlanır

Lojistik performans indeksi: Toplam (1=düşük, 5=yüksek)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Lojistik Performans İndeksi toplam puanı yansıtır algıların bir ülkenin lojistik dayalı verimlilik gümrük üretim, ticaret ve ulaşım ile ilgili altyapı, kolaylık düzenlenmesi uygun fiyatlı gönderiler, kalite, lojistik hizmetleri, yetenek takip sevkıyatlar ve frekans ile olan gönderiler ulaşmak alıcı içinde planlanan zaman. Endeks daha yüksek puan daha iyi performans gösteren 5 ile 1 arasında değişir. Ortaklık anketler Performans İndeksi Dünya Bankası tarafından yürütülen verilerdir Lojistik ile akademik ve uluslararası kurumlar ve özel şirketler ve bireyler uluslararası lojistik yapan. Anketler 2009 turda yaklaşık 1000 uluslararası nakliye şirketleri tarafından 5000 den fazla ülkenin değerlendirmeler kaplı. Katılımcıların 5 1 (En Kötü) (en iyi) arasında bir ölçekte altı ana başlık altında sekiz pazarlarda değerlendirmek. Piyasalar uluslararası piyasalar ile onlara bağlanmak davalı ülkenin en önemli ihracat ve ithalat pazarları, rasgele seçim, ve, denize kıyısı olmayan ülkeler için, komşu ülkelere göre seçilir. Altı puan alanlar için tüm katılımcıların genelinde ortalaması alınır ve tek bir puan temel bileşenler analizi kullanılarak toplanmış. Anket metodolojisi ve dizin yapım yöntemi detayları Arvis ve başkalarının 2010 Rekabete bağlanmak: Küresel Ekonomi (2010).Ticaret Lojistik vardır

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Gösterge Lojistik Performans Araştırmaları akademik ve uluslararası kurumlar ve özel şirketler işbirliği ile Dünya Bankası tarafından yürütülen ve kişilerden veri uluslararası lojistik yapan sunar. n Lojistik Performans Endeksi (LPI) ana express taşıyıcılar çok uluslu yük ileticileri ve lojistik uzmanları yapılandırılmış çevrimiçi bir anket kullanır. 2012 LPI verileri 143 ülkede (iç performans göstergeleri) uluslararası lojistik şirketlerinde yaklaşık 1000 katılımcı için uygulanan 2011 anket, dayanmaktadır. Bu uluslararası LPI 155 ülke yer alıyor. LPI büyük şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin de değerlendiriyor. Bu tepkilerin en büyük firmalar (250 çalışanı olan şirketler veya daha fazla) yanıtların yaklaşık %18 için muhasebe ile küçük ve orta ölçekli işletmeler vardır. Katılımcıların doğrudan gün-bugün operasyon, ülke ofislerinden şirket merkezinden ve üst düzey yöneticileri, bölge ya da ülkenin yöneticileri olarak, ve bölüm yöneticileri katılan profesyonellerden oluşan gruplar vardır. Katılımcıların çoğu ülke şubesinde kurumsal veya bölgesel merkezde ya ofisleri. Gerisi yerel Şubeler ya da bağımsız firmalar. Çoğunluğun katılımcıların karışmış sağlayan en lojistik hizmeti olarak, kendi ana iş gibi depolama ve dağıtım, müşteriye özel lojistik çözümleri, kurye hizmetleri, toplu veya kır dökme yük taşıma ve daha az-daha-tam kapsayıcı, tam konteyner veya tam römork yük taşıma. Her anket davalı oranları n lojistik altı temel bileşenleri üzerinde sekiz yurtdışı pazarlarda performans (gümrük verimliliği ve yetkisi, ticaret kalitesini ve ulaşım altyapısı sınır yönetimi, lojistik hizmetleri rekabetçi fiyatlı gönderiler düzenleme kolaylığı, yetkinlik ve kalite, takip ve sevkiyatları ve sevkiyatların planlanan ya da beklenen teslimat süresi içinde konsinye ulaşmak frekansı izleme olanağı). Bileşenleri 5 ila 1 arası bir değer (en düşük En Yüksek Puan Puan) derecelendirilir. Sekiz ülke, bu göreve göre en önemli ihracat ve ithalat piyasalarının ülke nereye şikayet edilen yer, rastgele seçim ve denize kıyısı olmayan bir ülke komşu ülkeler bu form bölüm kara köprü onlarla uluslararası pazarlar. Bu yöntem ülkeler her davalı tarafından yorumlanan grubu seçmek için kullanılır davalı bulunduğu ülkenin özelliklerine göre değişir. Eğer katılımcıların altı bileşenleri için bilgi vermek mi yoksa aradeğerleme eksik değerleri doldurmak için kullanılır. Eksik değerleri her bir soru için ülke ortalama yanıt, cevap sorular bir ülke anlamına gelen katılımcının ortalama sapma tarafından ayarlanması ile değiştirilir. LPI altı göstergelerin temel bileşenler analizi kullanılarak inşa edilmiştir (PCA), standart bir istatistik tekniği n kullanılan bir veri kümesinin boyut azaltmak için. LPI, PCA için giriş sorular 10-15, tüm katılımcıların verilen bir yurt dışı piyasa verileri arasında ortalama on ülke puanları. Puanları ortalama örnek çıkarma ve PCA yapmadan önce standart sapma bölerek normalize edilir. PCA çıktısı bu puanların ağırlıklı ortalama tek bir gösterge - LPI -. Ağırlıkları LPI orijinal altı göstergelerdeki değişim oranını en üst düzeye çıkarmak için seçilir. Altı orijinal göstergelerin her biri için uluslararası LPI, normalleştirilmiş puanları oluşturmak için bileşen yükleri ile çarpılır ve toplanır. Bileşen yükleri ağırlığı uluslararası LPI inşa özgün her gösterge için verilen temsil eder. Bu yükleri altı için benzer yılından bu yana, uluslararası LPI göstergeler basit bir ortalama bulunur. Örnekleme hata LPI araştırması tabanlı veri kümesi tarafından oluşturulan hesap için, LPI puanları 80 i yaklaşık güven aralıkları ile sunulmaktadır.

Kaynak: Ekonomi Dünya Bankası ve Turku Okul, Lojistik Performans İndeksi Anketler. Çevrimiçi veri mevcuttur : http://www.worldbank.org/lpi. Özet sonuçlar Arvis ve başkalarının Rekabete bağlanmak: Küresel Ekonomi, Lojistik Performans Endeksi ve Göstergeleri raporunda.Ticaret Lojistik yayınlanır

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Özel Sektör Ve Ticaret: Ticareti kolaylaştırma