Kişi başına GSYİH (cari ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Kişi başına GSYİH (cari ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kişi başına düşen GSYİH gayri safi yurtiçi hasılanın yıl ortası nüfusa bölünür. GSYİH brüt değeri ürünler değeri tüm yerleşik üreticilerin eksi sübvansiyonlar dahil değildir ayrıca herhangi bir ürünün vergiler ekonomide ve ekledi toplamıdır. Doğal kaynakların tükenmesi ve yıkımı için fabrikasyon varlıkların amortisman için kesinti yapmadan veya hesaplanır. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar: Mal ihracat payı Sınıflandırılmamış ticaret nedeniyle yüzde 100 miktar olmayabilir.

Notlar:

Yöntem: Daha fazla bilgi için, geçerli ABD doları için meta verileri görmek GSYİH (NY.GSYİH.MKTP.CD) ve toplam nüfus (SP.POP.TOTL).

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: US$ cari fiyatlar: Toplu göstergeleri