Kapsama sosyal sigorta programları (% nüfus) Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Kapsama sosyal sigorta programları (% nüfus)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kapsama sosyal sigorta programları gösterir yüzdesi nüfus katılımcı programlar sağlamak yaşlılık katkıda bulunan emeklilik (ölüm de dahil olmak üzere ve engellilik) ve sosyal güvenlik ve sağlık sigortası (mesleki yaralanma faydaları dahil olmak üzere, ücretli hastalık izni, doğum izni ve diğer sosyal sigorta). Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans