Kapsama sosyal koruma ve işgücü programları (% nüfus) Kaynak: TALİP: Atlas Sosyal Koruma Göstergeleri Esneklik ve Sermaye, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Kapsama sosyal koruma ve işgücü programları (% nüfus)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Sosyal koruma ve işgücü programları kapsamında (SPL) nüfus oranı sosyal sigorta, sosyal güvenlik ağı ve işsizlik yardımları ve aktif işgücü piyasası programlarına katılan gösterir. Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: TALİP: Atlas Sosyal Koruma Göstergeleri Esneklik ve Sermaye, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans