Hemşireler ve ebeler (1.000 kişi) Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Küresel Sağlık İşgücü İstatistikleri, OECD, ülke verileri ile desteklenmiş.

Hemşireler ve ebeler (1.000 kişi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Hemşireler ve ebeler profesyonel hemşireler, profesyonel ebe, yardımcı hemşire, yardımcı ebe vardır, kayıtlı hemşireler, ebeler ve diğer ilgili personel, diş hemşireleri ve birincil bakım hemşire olarak kayıtlı.

Yorumlar: Ülkeler arası karşılaştırma için, kayıtlı sektörde faaliyet gösteren sadece limited Şirketler dahildir.

Notlar:

Yöntem: Sağlık sistemleri - kombine düzenlemeler kurumlar ve eylemleri olan birincil amacı teşvik etmek için, geri yüklemek veya korumak sağlık (Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Raporu 2000) - giderek olmayı kabul anahtar mücadelede hastalık ve iyileştirilmesi sağlık durumu nüfusu. Dünya Bankası nın Sağlıklı Gelişim Stratejisi için Sağlık, Beslenme ve Nüfus Sonuçları vurgular ihtiyacı için sağlık sistemlerini güçlendirmek, zayıf ülkeler, artırmak verimliliği programlarına yönelik azaltarak, belirli hastalıklar ve daha da azaltmak morbidite ve ölüm. Sağlık sistemleri değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anahtar bileşenleri finansman, hizmet sunumu, işgücü, yönetim ve bilgi gibi - bazı temel göstergeler kullanılarak izlenmelidir. Veri anahtar göstergelerin bir alt kümesidir. Sağlık izleme sistemlerinde etkinlik, verimlilik ve eşitlik farklı sağlık sistemi modellerinin göre olmasını sağlar. Yatırım gerek sağlık sistemi verileri de zayıf ve güçlü ve alanları belirlemek yardımcı, ek sağlık tesisi, daha iyi sağlık bilgi sistemleri, ya da daha iyi eğitilmiş insan gibi kaynaklar. (doktor, hemşire, ebe ve toplum sağlığı işçi sağlığı işçi yoğunluğuna n Verileri sağlık personelinin durumu gösteriyor.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Küresel Sağlık İşgücü İstatistikleri, OECD, ülke verileri ile desteklenmiş.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sağlık: Sağlık Hizmetleri