Gayri safi sabit sermaye oluşumu özel sektör (mevcut Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu özel sektör (mevcut Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Özel yatırım sabit iç varlıklara ilaveler, özel sektör tarafından brüt harcamalar (özel kar amacı gütmeyen kurumlar da dahil olmak üzere) kapsar.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi cari fiyatlar: Harcamaları GSYİH