Gayri Safi sermaye oluşumu (% GSYH) Kaynak:

Gayri Safi sermaye oluşumu (% GSYH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt sermaye oluşumu (eski gayri safi yurtiçi yatırım) ekonomi duran varlıklar artı stoklar düzeyinde net değişim eklemeler ilişkin harcamalar oluşur. Duran varlıklar arazi geliştirme (çit, hendek, drenaj, vb.) vardır

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: