Gayri Safi sabit sermaye oluşumu özel sektör (% GSYİH) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Gayri Safi sabit sermaye oluşumu özel sektör (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Özel yatırım kapsar brüt harcamalar ile özel sektör de dahil olmak üzere özel ve kar amacı gütmeyen kurumlar) üzerinde eklemeler için onun sabit iç varlıklar.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Hisse GSYİH ve diğer