Gayri Safi Yurtiçi tasarruflar (% GSYİH) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Gayri Safi Yurtiçi tasarruflar (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Gayri safi yurtiçi tasarruf daha az nihai tüketim harcamaları (toplam tüketim) GSYİH olarak hesaplanır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Hisse GSYİH ve diğer