Gayri Safi Milli hasılasına endeksleri (baz yıl değişir country) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Gayri Safi Milli hasılasına endeksleri (baz yıl değişir country)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Gayrisafi milli hasılasına (eski yerli emme) toplam hanehalkı nihai tüketim harcamaları (eski Özel Tüketim), genel devlet nihai tüketim harcamaları (eski Genel hükümet tüketimi ve gayri safi sermaye oluşumu (eski gayri safi yurtiçi yatırım).

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Hisse GSYİH ve diğer