GSYİH kişi başına istihdam (sabit 1990 PPP $) Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

GSYİH kişi başına istihdam (sabit 1990 PPP $)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İstihdam edilen kişi başına GSYİH gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ekonomideki toplam istihdam bölünür. (PPP) GSYİH satın alma gücü paritesi GSYİH 1990 sabit dolar uluslararası PPP oranları kullanılarak. Uluslararası bir doları ABD doları ABD sahip olduğu GSYİH ile aynı satın alma gücüne sahiptir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

Baz period: 1990

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Ekonomik faaliyet