GSYİH (cari Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

GSYİH (cari Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Alıcı fiyatlarıyla GSYİH brüt değeri ürünler değeri tüm yerleşik üreticilerin eksi sübvansiyonlar dahil değildir ayrıca herhangi bir ürünün vergiler ekonomide ve ekledi toplamıdır. Doğal kaynakların tükenmesi ve yıkımı için fabrikasyon varlıkların amortisman için kesinti yapmadan veya hesaplanır. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar: Not: Veri Ödemeler Manuel IMF Dengesi (BPM6) altıncı sürümü dayanmaktadır ve sadece 2005 ten itibaren mevcuttur. İçinde BPM6, başlıkların finansal hesap değiştirilmiş dan alacak ve borçların net alım finansal varlıklar ve net incurrence yükümlülükleri

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi cari fiyatlar: Toplu göstergeleri