GSYİH büyüme (yıllık %) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

GSYİH büyüme (yıllık %)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Piyasa fiyatları sürekli yerel para birimi bazında GSYİH yıllık yüzde büyüme oranı. Toplamları 2005 ABD doları sabit dayanmaktadır. GSYİH brüt değeri ürünler değeri tüm yerleşik üreticilerin eksi sübvansiyonlar dahil değildir ayrıca herhangi bir ürünün vergiler ekonomide ve ekledi toplamıdır. Doğal kaynakların tükenmesi ve yıkımı için fabrikasyon varlıkların amortisman için kesinti yapmadan veya hesaplanır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) değeri toplamı tüm üreticiler tarafından eklenen temsil eder. Katma değer daha az ara malı değer ve hizmet üretiminde tüketilen üreticileri brüt üretim değeri, üretim, sabit sermaye tüketimi için muhasebe önce. Birleşmiş Milletler Sistemi Ulusal Hesaplar aramalar için katma değer için değerli ya da temel fiyatlarla (vergiler hariç net ürün) ya da üretici fiyatları (dahil net vergi ödenen ürünleri üreticileri hariç satış veya katma değer vergisi). Her iki değerleme fatura taşıma masrafları hariç üreticiler tarafından ayrı ayrı. Toplam GSYİH alıcı fiyatlarla ölçülür. Sektör tarafından katma değer normalde temel fiyatlarla ölçülür. Katma değer zaman üretici fiyatları ile ölçülür. GSYİH ve bileşenleri n Büyüme oranları, yerel para cinsinden en küçük kareler yöntemi ve sabit fiyat verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Sabit fiyat ABD doları dizi bölgesel ve gelir grubu büyüme oranları hesaplamak için kullanılır. Yerel para birimi AMERİKAN Doları sürekli dizi ortak referans yıl bir kur üzerinden çevrilir.

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Büyüme oranları