GSYİH birimi başına enerji kullanımı (sürekli 2011 PPP $ başına kg petrol eşdeğeri) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/tabi

GSYİH birimi başına enerji kullanımı (sürekli 2011 PPP $ başına kg petrol eşdeğeri)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Enerji kullanımı birim GSYİH enerji kullanımı petrol eşdeğeri PPP GSYİH başına kilogram. PPP GDP gayri safi yurtiçi hasıla 2011 sürekli uluslararası dolar satın alma gücü paritesi oranları kullanılarak dönüştürülür. Uluslararası bir doları ABD doları ABD de olduğu gibi GSYİH ile aynı satın alma gücüne sahiptir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Enerji kullanımı için gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) oranı enerji verimliliği gösterir. Üretmek için karşılaştırılabilir ve tutarlı tahminlerinin reel GSYİH arasında ekonomileri göreceli fiziksel girişler için GSYİH, birim enerji kullanımı - GSYİH dönüştürülür 2011 Uluslararası dolar kullanarak satın alma gücü paritesi (PPP) oranları. Bu oran farklılıkları ekonomilerde zaman içinde ve ekonomide yapısal değişiklikler, sektörel enerji verimliliği değişiklikleri yansıtmak ve yakıt farklılıkları karıştırır. Toplam enerji kullanımı diğer dönüşüm son kullanma önce yakıtlar birincil enerji kullanımını ifade eder (gibielektrik ve rafine petrol ürünleri). Yanıcı yenilenebilir ve atıklardan enerji - biyokütle biyokütle ve hayvansal ürünler katı, gaz ve sıvı, endüstriyel ve belediye atık içerir. Biyokütle herhangi bir bitki madde doğrudan yakıt olarak ya da katı, sıvı veya elektrik dönüştürülür. Enerji verileri Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından derlenmiş. İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Örgüt üyesi olmayan ekonomiler için Uluslararası Enerji Ajansı verileri ulusal enerji verileri yıllık anketler OECD üyesi hükümetler tarafından tamamlanan uyması için ayarlanabilir dayanmaktadır. GSYİH verileri Dünya Bankası milli muhasebe dosyaları.

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/tabi

Baz period: 2011

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı