GSYİH birimi başına enerji kullanımı (PPP $ başına kg petrol eşdeğeri) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

GSYİH birimi başına enerji kullanımı (PPP $ başına kg petrol eşdeğeri)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Enerji kullanımı birim GSYİH enerji kullanımı petrol eşdeğeri PPP GSYİH başına kilogram. PPP GDP gayri safi yurtiçi hasıla cari uluslararası dolar satın alma gücü paritesi oranları 2011 ICP turu esas alınarak dönüştürülür. Uluslararası bir doları ABD doları ABD de olduğu gibi GSYİH ile aynı satın alma gücüne sahiptir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı