GSMH kişi başına büyüme (yıllık %) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

GSMH kişi başına büyüme (yıllık %)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kişi başına düşen GSMH yıllık yüzde büyüme oranı sabit yerel para birimine bağlı. Toplamları 2005 ABD doları sabit dayanmaktadır. GSMH kişi başına düşen gayri safi milli gelir yıl ortası nüfusa bölünür. GSMH (eski GSMH) toplamının katma değer ile tüm yerleşik üreticilerin artı herhangi bir ürün vergileri (daha az sübvansiyon) yer alan değerleme çıkış artı net makbuzları birincil gelir (tazminat çalışanları ve mülkiyet gelirleri) yurtdışından.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Büyüme oranları: