Fayda görülme oranı, sosyal sigorta programları için en yoksul diliminde (% toplam sosyal sigorta Yardımları) Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Fayda görülme oranı, sosyal sigorta programları için en yoksul diliminde (% toplam sosyal sigorta Yardımları)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: En yoksul diliminde sosyal sigorta programları fayda sıklığı toplam sosyal sigorta Yardımları, nüfusun %20 lik en yoksul tarafından alınan yüzdesini gösterir. Sosyal sigorta programları yaşlılık katkıda bulunan emeklilik (ölüm ve sakatlık dahil) ve sosyal güvenlik ve sağlık sigortası (mesleki yaralanma faydaları dahil olmak üzere, ücretli hastalık izni, doğum izni ve diğer sosyal sigortası vardır. Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans