Fayda görülme oranı, sosyal koruma ve iş programları için en yoksul diliminde (toplam % SPL faydaları) Kaynak: TALİP: Atlas Sosyal Koruma Göstergeleri Esneklik ve Sermaye, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Fayda görülme oranı, sosyal koruma ve iş programları için en yoksul diliminde (toplam % SPL faydaları)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: En yoksul diliminde sosyal koruma ve işgücü programları (SPL) fayda sıklığı toplam sosyal koruma ve işgücü programları yüzde yararları nüfusun %20 lik en yoksul tarafından alınan gösterir. Sosyal koruma ve işgücü programları, sosyal sigorta, sosyal güvenlik ağları ve işsizlik yardımları ve aktif işgücü piyasası programları vardır. Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: TALİP: Atlas Sosyal Koruma Göstergeleri Esneklik ve Sermaye, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans