Faiz ödemeleri dış borç stoku (% GSMH) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Faiz ödemeleri dış borç stoku (% GSMH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Gayri safi milli gelir, toplam faiz ödemeleri.

Yorumlar: Not: Veri Ödemeler Manuel IMF Dengesi (BPM6) altıncı sürümü dayanmaktadır ve sadece 2005 ten itibaren mevcuttur.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Dış borç: Borç oranları ve diğer öğeler