Elektrik üretimindeki nükleer kaynaklar (toplam%) Kaynak: UEA İstatistik© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Elektrik üretimindeki nükleer kaynaklar (toplam%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Elektrik kaynağı girişi elektrik üretmek için kullanılan bakın. Nükleer enerji elektrik nükleer enerji santralleri tarafından üretilen anlamına gelir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Elektrik üretimindeki nükleer kaynaklar (toplam%) payı elektrik enerjisi üretilen nükleer santrallerde toplam elektrik üretimi olan toplam sayısıdır GWh enerji santralleri tarafından üretilen ayrılmış elektrik santralleri ve CHP bitkiler. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) enerji girişi elektrik üretmek için kullanılan verileri derler. İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Kalkınma Örgütü üyesi olmayan ülkeler için Uluslararası Enerji Ajansı verileri ulusal enerji verileri yıllık anketler OECD üyesi hükümetler tarafından tamamlanan uyması için ayarlanabilir dayanmaktadır. İçinde ayrıca, tahminler bazen hangi anahtar veri eksik büyük toplamalar tamamlamak için yapılan Ayarlamalar tanımlar farklılıkları telafi etmek için yapılır. Uluslararası Enerji Ajansı, ulusal istatistik ofisleri, petrol şirketleri, elektrik hizmetleri ve ulusal enerji uzmanları ile istişare ederek bu tahminler yapar.

Kaynak: UEA İstatistik© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı