Elektrik üretimindeki kömür kaynakları (toplam%) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Elektrik üretimindeki kömür kaynakları (toplam%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Elektrik kaynağı girişi elektrik üretmek için kullanılan bakın. Kömür anlamına gelir tüm kömür ve linyit, hem birincil (dahil taşkömürü ve linyit kahverengi kömür) ve türetilmiş yakıtlar (dahil olmak üzere patent yakıt, kok kömür, gaz kömür, kok gazı ve yüksek fırın gazı). Turba da bu kategoriye dahil.

Yorumlar: Veri yayın yılı yerine anket yıl için sunulmaktadır. 2013 önce verileri 2013 ileriye yönelik metodolojik değişiklikler nedeniyle verileri ile karşılaştırılabilir değildir.

Notlar:

Yöntem: Elektrik üretimi kWh elektrik santralleri elektrik santralleri ve CHP ayrılır bitkiler tarafından üretilen toplam sayısı. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) enerji girişi elektrik üretmek için kullanılan verileri derler. İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Kalkınma Örgütü üyesi olmayan ülkeler için Uluslararası Enerji Ajansı verileri ulusal enerji verileri yıllık anketler OECD üyesi hükümetler tarafından tamamlanan uyması için ayarlanabilir dayanmaktadır. Ayrıca, tahminler bazen hangi anahtar veri eksik ve ayarlamaları telafi etmek için yapılan büyük toplamalar tamamlamak için yapılır tanımlar arasındaki farklılıklar. Uluslararası Enerji Ajansı, ulusal istatistik ofisleri, petrol şirketleri, elektrik hizmetleri ve ulusal enerji uzmanları ile istişare ederek bu tahminler yapar.

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı