Elektrik üretimi petrol kaynakları (toplam%) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Elektrik üretimi petrol kaynakları (toplam%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Elektrik kaynağı girişi elektrik üretmek için kullanılan bakın. Petrol ham petrol ve petrol ürünleri ifade eder.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Elektrik üretim petrol kaynakları (toplam%) payı elektrik ürettiği petrol ve petrol ürünleri toplam elektrik üretimi olan toplam sayısıdır GWh enerji santralleri tarafından üretilen ayrılmış elektrik santralleri ve CHP bitkiler. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) enerji girişi elektrik üretmek için kullanılan verileri derler. İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Kalkınma Örgütü üyesi olmayan ülkeler için Uluslararası Enerji Ajansı verileri ulusal enerji verileri yıllık anketler OECD üyesi hükümetler tarafından tamamlanan uyması için ayarlanabilir dayanmaktadır. İçinde ayrıca, tahminler bazen hangi anahtar veri eksik büyük toplamalar tamamlamak için yapılan Ayarlamalar tanımlar farklılıkları telafi etmek için yapılır. Uluslararası Enerji Ajansı, ulusal istatistik ofisleri, petrol şirketleri, elektrik hizmetleri ve ulusal enerji uzmanları ile istişare ederek bu tahminler yapar.

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı