Elektrik üretim petrol, gaz ve kömür kaynakları (toplam%) Kaynak: UEA İstatistik© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Elektrik üretim petrol, gaz ve kömür kaynakları (toplam%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Elektrik kaynağı girişi elektrik üretmek için kullanılan bakın. Petrol ham petrol ve petrol ürünleri ifade eder. Gaz doğal gaz anlamına gelir ama doğal gaz sıvılar hariç. Kömür anlamına gelir tüm kömür ve linyit, hem birincil (dahil taşkömürü ve linyit kahverengi kömür) ve türetilmiş yakıtlar (dahil olmak üzere patent yakıt, kok kömür, gaz kömür, kok gazı ve yüksek fırın gazı). Turba da bu kategoriye dahil.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: UEA İstatistik© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2014 (http://www.iea.org/stats/index.asp), tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı