Düzeltilmiş tasarruf: eğitim harcamaları (% GSMH) Kaynak: Dünya Bankası Personel tahminler Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verileri kullanarak İstatistik Yıllığı, İstatistik ve çevrimiçi veritabanı için UNESCO Enstitüsü.

Düzeltilmiş tasarruf: eğitim harcamaları (% GSMH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Eğitim harcamaları, eğitim, ücret ve maaşlar ve bina ve ekipman hariç sermaye yatırımları da dahil olmak üzere, geçerli işletim giderleri ifade eder.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası Personel tahminler Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verileri kullanarak İstatistik Yıllığı, İstatistik ve çevrimiçi veritabanı için UNESCO Enstitüsü.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Ayarlanabilir tasarruf ve gelir