Düzeltilmiş tasarruf: brüt tasarruf (% GSMH) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal veri dosyalarını hesapları.

Düzeltilmiş tasarruf: brüt tasarruf (% GSMH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt tasarruf gayri safi milli gelir ve kamu ve özel tüketim artı net cari transferler arasında fark vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Brüt tasarruf gelir sakinleri tarafından kazanılan gelir, yurtdışından gelen işçi dövizleri) de dahil olmak üzere ve onların tüketim harcamaları arasındaki farkı alarak ulusal hesaplardan bir kalıntı olarak hesaplanır

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal veri dosyalarını hesapları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Ayarlanabilir tasarruf ve gelir