Doğal gaz kiralar (% GSYİH) Kaynak: Tahminler kaynakları ve yöntemleri Milletlerin Değişen Servet açıklanan: Ölçüm Yeni bin yılda Sürdürülebilir Kalkınma (Dünya Bankası, 2011).

Doğal gaz kiralar (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Doğal gaz kira farklılıkları arasında değer doğal gaz üretiminde dünya fiyatları ve toplam üretim maliyetleri.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Doğal kaynakları kiralar tahminler bir malın fiyatı ve üretmenin ortalama maliyeti arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu özel eşyalar birimleri dünya fiyat tahmini çıkarılması ve hasat maliyetleri ortalama birim maliyetleri (sermaye normal bir dönüş de dahil olmak üzere) tahminleri çıkarılarak yapılır. Bu birim kira fiziksel miktarları, ülkelerin özü ya da gayri safi yurtiçi hasılanın bir oranı olarak her mal (GSYİH) için kira belirlemek için hasat çarpılır.

Kaynak: Tahminler kaynakları ve yöntemleri Milletlerin Değişen Servet açıklanan: Ölçüm Yeni bin yılda Sürdürülebilir Kalkınma (Dünya Bankası, 2011).

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Doğal kaynakların katkısı GSYİH