Diyabet sıklığı (% nüfus yaşları 20 ile 79) Kaynak: Uluslararası Diyabet Federasyonu, Diyabet Atlası.

Diyabet sıklığı (% nüfus yaşları 20 ile 79)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Diyabet sıklığı tip 1 ya da tip 2 şeker hastalığı olan insanlar yaşları 20-79 yüzdesini gösterir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Diyabet, hastalık ve gelişmiş ülkelerdeki diğer hastalıklar için risk faktörü önemli bir nedeni, gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılıyor. En yüksek yaşlılarda, yaygınlık oranları gelişmekte olan ülkelerde daha genç ve üretken nüfusu arasında yükseliyor. Ekonomik kalkınma gelişmekte olan ülkeler için Batılı yaşam tarzı ve diyet yayılması için diyabet önemli bir artış elde açmıştır. Etkili önleme ve kontrol programları olmadan, diyabet olasılığı daha da artacaktır. Veri örnek anketlere göre tahmin edilmektedir.

Kaynak: Uluslararası Diyabet Federasyonu, Diyabet Atlası.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sağlık Risk faktörleri