Dış borç stoku toplam (DOD, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Dış borç stoku toplam (DOD, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Toplam dış borç yazılı ve görsel para, mal veya hizmet olarak geri ödenebilir borçlu. Toplam dış borç kamu, kamu garantili ve özel, uzun vadeli borç kullanmak IMF kredisi ve kısa vadeli borç nonguaranteed toplamıdır. Kısa vadeli borç, bir yıl veya daha az süreli asıl vadeli ve uzun vadeli borç gecikmiş faiz borcu olan tüm içerir. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Dış borç veri Dünya Bankası Borçlu Raporlama Sistemi (DR.) üzerinden alınmaktadır. Uzun vadeli borç verilerini toplu olarak tarafından kredi olarak kamu ve kamu garantili borçlar üzerine ülke raporu ve özel olmayan garantili borçlanma kullanarak derlenmiş. Bu veriler büyük alacaklı ülkelerde büyük çok taraflı bankalardan bilgi ve resmi kredi kuruluşları tarafından destekleniyor. Kısa vadeli borç verileri üç Aylık Dış Borç İstatistikleri (QEDS) toplanmış olan, ortaklaşa raporlama yoluyla kredi Dünya Bankası ve IMF tarafından geliştirilen ve veritabanı Uluslararası ödemeler Bankası sistemleri. Borç verileri geri ödeme para birimi olarak bildirdi ve ABD doları olarak derlenmiş yayınlanmaktadır. -Dönem sonu döviz kurları hisse senedi rakamlar derleme (borç miktarı olağanüstü) için kullanılır ve hizmeti ve yıllık ortalama kurlar öngörülen borç akımları için kullanılır. Döviz kurları IMF Uluslararası Finansal İstatistikleri alınır. Borç geri ödeme para biriminin değeri bakım için bir hüküm ile birden fazla para, mal veya hizmet ve borç geri ödenebilir defter değeri gösterilir.

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Dış borç: Borç ödenmemiş