Dış borç stokları, uzun vadeli özel sektör (Savunma Bakanlığı, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Dış borç stokları, uzun vadeli özel sektör (Savunma Bakanlığı, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Uzun vadeli özel sektör dış borç borçlu türü (özel bankalar ve özel kuruluşlar) tarafından DR. ülkeler için uzun vadeli borç dağılımı hakkında bilgi verir. Uzun vadeli dış borç olarak tanımlanır borcu olan bir orijinal veya uzun vade bir yıldan uzun süreli ve Borçlu için yazılı ve görsel sakinleri tarafından bir ekonomi ve geri ödemeli para, mal veya hizmet. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Dış borç: Borç ödenmemiş