Dış borç stokları, ayrıcalıklı (DOD, mevcut ABD$) Kaynak:

Dış borç stokları, ayrıcalıklı (DOD, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Uygun koşullu dış borç OECD Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) tarafından tanımlanan ayrıcalıklı şartlarda resmi kuruluşlardan yardım borçlunun makbuz hakkında bilgi aktarıyor. Ayrıcalıklı borç yüzde 25 veya daha fazla orijinal hibe unsuru ile kredi olarak tanımlanır. Borç verme eleman grant eşdeğer miktarda işlenmiş bir yüzdesi olarak ifade edilir. Borçlanma maliyetini bir önlem olarak kullanılır. Borç verme eşdeğer sözleşmeden doğan borç servisi (mevcut) taahhüt değeri, daha az indirgenmiş bugünkü değeridir

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: