Diğer vergiler (% gelir) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Diğer vergiler (% gelir)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Diğer vergiler işveren bordro veya işgücü vergileri, emlak vergileri, vergi ve diğer kategoriler için tahsis edilebilir, geç ödeme için ceza veya vergi ödememe gibi vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: IMF NİN Devlet mali İstatistikleri El Kitabı 2001, uyumlu ile 1993 SNA, tavsiye ettiği bir tahakkuk esaslı muhasebe yöntemi, odak üstünde tüm ekonomik olayları etkileyen varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler, sadece bu tarafından temsil edilen nakit işlemleri. Muhasebe dönemi sonunda hisse senedi veri dönem dönem artı akar başında hisse senedi verileri eşit şekilde hisse tüm değişiklikler için hesapları. 1986 kılavuzu sadece borç senetleri olarak kabul edilir. n kamu maliyesi istatistiklerinin yerel para birimi cinsinden rapor edilir. Birçok ülke mali yıla göre kamu maliyesi verileri raporu

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Sektörü: kamu maliyesi: Gelir