Diğer giderler (% gideri) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Diğer giderler (% gideri)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Diğer gider harcamaları temettü, kira ve diğer muhtelif giderleri de dahil olmak üzere sağlanması için tüketim sabit sermaye.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: IMF NİN Devlet mali İstatistikleri El Kitabı 2001, uyumlu ile 1993 SNA, tavsiye ettiği bir tahakkuk esaslı muhasebe yöntemi, odak üstünde tüm ekonomik olayları etkileyen varlıklar, borçlar, gelirler ve giderler, sadece bu tarafından temsil edilen nakit işlemleri. Muhasebe dönemi sonunda hisse senedi veri dönem dönem artı akar başında hisse senedi verileri eşit şekilde hisse tüm değişiklikler için hesapları. 1986 kılavuzu sadece borç senetleri olarak kabul edilir. n kamu maliyesi istatistiklerinin yerel para birimi cinsinden rapor edilir. Birçok ülke mali yıla göre kamu maliyesi verileri raporu

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Kesimi: kamu maliyesi: Gider