Cari Hesap dengesi (% GSYİH) Kaynak: Para Fonu, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları, uluslararası ve Dünya Bankası ve OECD GSYİH tahminleri.

Cari Hesap dengesi (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Cari hesap dengesi mal ve hizmet net ihracat, net gelir, birincil ve ikincil net gelirin toplamıdır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Para Fonu, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları, uluslararası ve Dünya Bankası ve OECD GSYİH tahminleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Dengeler