CPİA kamu yönetimi ve kurumlarının küme ortalaması (1=düşük 6=yüksek) Kaynak: Dünya Bankası Grubu, CPİA veritabanı (http://www.worldbank.org/ida).

CPİA kamu yönetimi ve kurumlarının küme ortalaması (1=düşük 6=yüksek)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kamu sektörü yönetimi ve kurumlar kümesi içerir mülkiyet hakları ve Kural tabanlı yönetim, kalite, bütçe ve finans yönetimi, verimlilik, gelir seferberliği, kalite, kamu yönetimi, şeffaflık, hesap verebilirlik, yolsuzluk ve kamu sektörü.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Her bir küme içindeki tüm kriterlere eşit ağırlık almak ve her bir küme, dört küme ortalama puanları ortalamasını alarak elde edilen toplam puanı yüzde 25 lik bir ağırlığı vardır. 16 her bir ölçüt için ülke 6, 1 (düşük) bir ölçek (yüksek) derecelendirilir. Puanları bir önceki yıla göre belirli bir yıl performans değişiklikleri kriterlere göre, yerine değerlendirdi performans düzeyine bağlıdır. 16 CPİA ölçüt her değerlendirme düzeyi ayrıntılı bir açıklama içerir. Ülke performans değerlendirme, çalışanların performansını değerlendirmek, ülkenin Dünya her bir ölçüt ve bir puan verin. Derecelendirme göstergeleri çeşitli gözlemler ve yargılar kamuya açık ilgili göstergeler ülke hakkında bilgi edinme ve temel yansıtmaktadır. Değerlendirme puanları yorumlarken, kriterleri gelişimsel olarak tarafsız bir şekilde tasarlanmıştır unutulmamalıdır. Buna göre, daha yüksek puanlar, gelişim evresine verilen, daha güçlü büyüme ve yoksulluğun azaltılması teşvik eden politika ve kurumsal çerçeve olan bir ülke tarafından elde edilebilir. n derecelendirme hazırlayan ekipler ülke ve onların çok aşina ülkenin değerlendirmeler kendi mesleki karar ülke tanı yöntemleri Dünya Bankası ve diğer kalkınma kuruluşları tarafından hazırlanan ve temel alır. Erken bir istişare ülke yetkilileri ile değerlendirmeler güncel bilgi olarak haberdar olduğundan emin olmak için yapılır. Puanları ülkeler arasında tutarlı olduğundan emin olmak için, süreci iki temel aşamadan oluşur. Kıyaslama aşamasında ülkeler tüm bölgelere çekilen küçük temsili bir örnek olarak değerlendirilmiştir. Ülke ekipleri ilk Bankwide inceleme sürecinde bölgesel düzeyde ve sonra yapılmıştır öneriler hazırlamak. Benzer bir süreç diğer ülkelerin performans, kriter, ülkelerin şeridin olarak puanları kullanarak değerlendirmek için izlenir Son reytingler Bankwide inceleme sonrasında belirlenir. Genel sayısal İRAİ puanı ve ayrı ölçüt puanları kamuoyu önünde ilk kez Haziran 2006 da açıklandı.

Kaynak: Dünya Bankası Grubu, CPİA veritabanı (http://www.worldbank.org/ida).

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Sektörü: Politika ve kurumlar,