CO2 emisyonları katı yakıt tüketimi (kt) Kaynak: Karbondioksit Bilgi Ve Analiz Merkezi, Çevre Bilimleri Bölümü, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri.

CO2 emisyonları katı yakıt tüketimi (kt)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Katı yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon dioksit emisyonları enerji kaynağı olarak kömür kullanımından ağırlıklı emisyon bakın.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Karbon dioksit emisyonu, büyük ölçüde yan ürünler enerji üretimi ve kullanımı, küresel ısınma ile ilişkili olan sera gazlarının en büyük paya sahiptir. Antropojenik karbon dioksit emisyonu öncelikle fosil yakıt yanma ve çimento üretim sonucu. Farklı fosil yakıtlar enerji kullanımı aynı düzeyde karbon dioksit farklı miktarda serbest yanma: petrol yaklaşık yüzde 50 daha fazla karbon dioksit bültenleri daha doğal gaz ve kömür bültenleri yaklaşık iki kat daha fazla. Çimento üretim her metrik ton karbon dioksit yarı metrik ton bültenleri çimento üretti. Karbon dioksit emisyonu için veri fosil yakıtların yanması gaz ve çimento üretim vardır, ama ormanların yok edilmesi gibi arazi kullanımı emisyon dışlar. Ölçü birimi (kiloton) kt. Karbon dioksit emisyonu sık ve elemental karbon olarak hesaplanan bildirdi. Değerleri 3.667 (karbon dioksit için karbon kütle oranı) çarpılarak gerçek karbon dioksit kütle dönüştürülmüş.

Kaynak: Karbondioksit Bilgi Ve Analiz Merkezi, Çevre Bilimleri Bölümü, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre Emisyonları