Brüt tasarruf (% GSYİH) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Brüt tasarruf (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt tasarruf daha az toplam tüketim artı net transferleri gayri safi milli gelir olarak hesaplanır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Brüt tasarruf harcanabilir gelir ve tüketim arasındaki farkı temsil ve gayri safi yurt içi tasarruf, bir kavramı, Dünya Bankası tarafından kullanılan ve 2006 dan önce Dünya Kalkınma Göstergeleri sürümleri dahil değiştirin. Değişim SNA kavram ve tanımlarına uygun olarak yapıldı.

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Hisse GSYİH ve diğer