Brüt tasarruf (% GSMH) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Brüt tasarruf (% GSMH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt tasarruf daha az toplam tüketim artı net transferleri gayri safi milli gelir olarak hesaplanır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Hisse GSYİH ve diğer